Prawa najemcy i obowiązki wynajmującego

Prawo bardziej chroni lokatorów i najemców, a znacznie mniej właścicieli wynajmujących swoje mieszkania. Każda strona ma inne prawa i obowiązki, ale w podsumowaniu jednak wychodzi tak, że jeśli właściciel nie wywiązuje się z obowiązków, to jest na to rada, a jeśli to najemca nie wypełnia zobowiązań, to czasem ciężko cokolwiek wyegzekwować – bo ma swoje prawa.

 

Wśród praw najemcy – lokatora – jest przede wszystkim to o zachowaniu miru domowego, czyli prawo do władania nieruchomością, nawet jeśli nie ma umowy najmu. To właśnie często budzi protesty właścicieli, że mimo prawa własności nie mogą wejść do swojej nieruchomości. Ale ograniczyli oni swoje prawa oddając tę nieruchomość w najem, a mieszkająca tam osoba może decydować, kogo wpuści, a kogo nie – to dla mieszkańca podstawa poczucia bezpieczeństwa, które chcemy mieć w swoim domu. Ponieważ też mieszkanie służy zaspokojeniu podstawowych potrzeb bezpieczeństwa i schronienia – nie można lokatora wyrzucać bez zgody sądu i przestrzegania odpowiednich procedur, i oczywiście nie można stosować siły lub gróźb. Najemca jednak ma obowiązek płacić za korzystanie z mieszkania, nawet bez pisemnej umowy, to podstawowy warunek najmu.

 

Wynajmujący też ma trochę praw: może wypowiedzieć umowę, jeśli najemca nie płaci, korzysta z nieruchomości niezgodnie z umową, lub jeśli nie przestrzega prawa i jest uciążliwy dla sąsiadów. Wynajmujący ma jednak też obowiązki: nieruchomość powinna być bezpieczna i nie można w trakcie najmu odcinać mediów, a wszelkie remonty nawet tylko części wspólnych powinny się odbywać za zgodą najemcy. Właściciel może również sprzedać nieruchomość zamieszkałą przez najemcę – nabywca wstępuje w obowiązki wynajmującego dla trwających umów najmu.

 

Obie strony mają odpowiednie procedury, dzięki którym można egzekwować zobowiązania dotyczące umowy najmu, jednak procedury wobec najemcy są bardziej długotrwałe – to przede wszystkim postępowania sądowe. Stowarzyszenie proponuje tutaj Sąd Arbitrażowy, który nieco zmniejsza ryzyko powstawania dużych zaległości czynszowych. I oczywiście warto uczciwie rozmawiać, to najszybszy i sprawdzony sposób ustalania wzajemnych zobowiązań i rozwiązywania problemów.

 

M-P Piwnik
Brak komentarzy

Brak komentarzy