Bez umowy? Nie ma mowy!

Na ulicy podchodzi do Ciebie w miarę przyzwoicie ubrana kobieta i prosi o klucze do mieszkania. Dasz? Chyba jednak ciężko byłoby jej znaleźć tak dobrego człowieka, ale niektórzy dają: jeśli zadzwoni i powie, że chce nająć. A umowę podpisze jutro, bo się spieszy.

 

Umowa najmu mieszkania zgodnie z Kodeksem cywilnym może być zawarta w formie ustnej, ale już przepisy podatkowe wskazują na formę pisemną. Ustne obietnice mają też tę właściwość, że albo o nich w ogóle zapominamy, albo każda strona pamięta trochę inaczej, do czego się zobowiązywała. Zapis, najlepiej wcześniej uzgodnionych obowiązków, terminów, kwot, sposobu kontaktu jest najlepszym zabezpieczeniem obu stron najmu.

 

Dla właściciela ważne są dokładne dane najemcy, szczególnie numer PESEL i wskazanie adresu do wysyłki wszelkich dokumentów związanych z podpisywana umową najmu. Podstawowe dane wpisujemy najczęściej na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, w ten sposób potwierdzamy więc podawane nam informacje. Nie będziemy mogli rozpocząć żadnych formalnych procedur, jeśli nie będziemy mieli adresu do doręczeń – adres zameldowania coraz rzadziej jest w dowodach osobistych. Najlepiej jest też do umowy wpisać wszystkie osoby, które mają zamieszkać w danej nieruchomości. Z jednej strony jest to ułatwienie dla nich (np. odbiór poczty, meldunek, umowa z telewizją kablową), a z drugiej zobowiązanie do solidarnego płacenia czynszu najmu.

 

Dla najemcy bardzo istotny jest spis zobowiązań, czyli ile będzie płacić czynszu, w jakim terminie i jakie dodatkowe opłaty za mieszkanie będą obciążać jego budżet. W umowie najmu powinno być zapisane, czy najemca płaci za media sam, czy za pośrednictwem wynajmującego, jakie należności reguluje, czy strony przekazują sobie jakieś dokumenty dotyczące płatności. Jeśli jakieś zobowiązanie związane z mieszkaniem nie zostało wpisane do umowy, to najemca może odmówić jego uregulowania.

 

Umowa najmu jest podstawą całej relacji z najemcą. Można ją zawsze poprawiać i zmieniać w formie pisemnych aneksów, można negocjować i uzupełniać, ale jest podstawą do wydania mieszkania i otrzymywania płatności czynszu – i kaucji na początek. Nie oddawajmy kluczy do mieszkania tylko dlatego, że komuś się spieszy.

M-P Piwnik
Brak komentarzy

Brak komentarzy